CÔNG BỐ DI CHÚC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

14/05/2018

Công bố di chúc là một hoạt động rất quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi của những người được hưởng di chúc. Do đó, Bộ luật dân sự năm 2015 đã có quy định rất cụ thể về hoạt động công bố di chúc.

Căn cứ quy định tại Điều 647 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 về thủ tục công bố di chúc như sau:

“Điều 647. Công bố di chúc

1. Trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc.

2. Trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định nhưng người được chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thỏa thuận cử người công bố di chúc.

(ảnh minh họa: công bố di chúc theo quy định của pháp luật)

3. Sau thời điểm mở thừa kế, người công bố di chúc phải sao gửi di chúc tới tất cả những người có liên quan đến nội dung di chúc.

4. Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc.

5. Trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng hoặc chứng thực.”

Trên đây là các nội dung tư vấn của Luật Huy Thành về quy định về công bố di chúc để Quý khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop