LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT KÝ KẾT, GIA NHẬP VÀ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ – LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN THÀNH (ĐT: 19006179)

12/07/2018

Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư tư vấn luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế uy tín với kiến thức chuyên sâu, 10 năm kinh nghiệm hành nghề, kỹ năng công việc thuần thục, hiệu quả luôn cung cấp cho quý khách dịch vụ tư vấn luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 

Giấy ủy quyền là văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định một hoặc nhiều người đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện một hoặc nhiều hành vi pháp lý liên quan đến việc đàm phán, ký điều ước quốc tế.

Giấy ủy nhiệm là văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định một hoặc nhiều người đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế để thực hiện một hoặc nhiều hành vi pháp lý liên quan đến việc đàm phán, thông qua văn bản điều ước quốc tế tại hội nghị hoặc thực hiện điều ước quốc tế nhiều bên.

Nội dung tư vấn mà Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư tư vấn luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế cung cấp:

(Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư tư vấn luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế)

Tư vấn về KÝ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Tư vấn về ỦY QUYỀN ĐÀM PHÁN, KÝ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, ỦY NHIỆM THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

Tư vấn về THẨM ĐỊNH ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Tư vấn về ĐỀ XUẤT ĐÀM PHÁN, KÝ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Tư vấn về KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Nếu còn bất kỳ vấn đề nào còn thắc mắc Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế miễn phí hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

bttop