NGHĨA VỤ CỦA BÊN CẦM CỐ TÀI SẢN

10/04/2018

Ông Thương, ông Chiến sở hữu chung 20 lượng vàng. Khi đến cầm cố, ông Thương không cho tôi biết thông tin này. Tôi có thể hủy bỏ hợp đồng khi có sự vi phạm nghĩa vụ của bên cầm cố tài sản không?

Chào bạn, về vấn đề nghĩa vụ của bên cầm cố tài sản, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 311 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thỏa thuận.

2. Báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền hủy hợp đồng cầm cố tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố.

(Nghĩa vụ của bên cầm cố tài sản theo quy định của pháp luật)

3. Thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Ví dụ về cầm cố tài sản: ông Lương là chủ sở hữu chiếc máy tính, có cầm cố tại chỗ bà Vui để vay số tiền 20 triệu đồng. Trong hợp đồng dân sự, quyền của bên này sẽ là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Đối với hợp đồng cầm cố tài sản cũng vậy, quyền của người nhận cầm cố tài sản là nghĩa vụ của bên cầm cố. Bên cầm cố có nghĩa vụ chuyển giao tài sản, thông báo quyền của người thứ ba đối với tài sản và thanh toán chi phí bảo quản tài sản. Trong trường hợp của bạn, ông Thương không thực hiện việc thông báo quyền sở hữu chung của ông Chiến, bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc vẫn tiếp tục duy trì bản hợp đồng và chấp nhận quyền của ông Chiến theo quy định.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về nghĩa vụ của bên cầm cố tài sản để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop