NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC

23/02/2018

Công ty hợp danh G là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông- bà E tại Công ty Cổ phần Y. Công ty G có trách nhiệm gì trong việc tham gia các cuộc họp cũng như thực hiện quyền và nghĩa vụ của bà E?

 

Chào bạn, về vấn đề người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho nạn như sau:

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức:

(Người đại diện ủy quyền của cổ đông )

Điều 16 luật doanh nghiệp 2014:

1. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

2. Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.

3. Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Nhận được sự ủy quyền bằng văn bản , công ty hợp danh G là người đại diện hợp pháp của bà E. Căn cứ theo khoản 2 thì đối với các cuộc họp của hội đồng cổ đông, công ty G phải có trách nhiệm tham gia đầy đủ, nếu không tham gia được thì phải báo cáo lý do vắng mặt theo điều lệ của công ty Y. Đồng thời, công ty G được nhân danh bà E thực hiện các quyền và nghĩa vụ của một cổ đông như phát biểu ý kiến, biểu quyết thông qua hoạt động của công ty,... Nếu vi phạm các nghĩa vụ hoặc vượt quá phạm vi ủy quyền gây hậu quả thì công ty G phải chịu trách nhiệm trước bà E.

Trên đây là các nội dung tư vấn về trách nhiệm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông  để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành -Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

 

bttop