THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG THẾ CHẤP TÀI SẢN KHÁC

10/04/2018

Tôi thế chấp quyền sử dụng đất 300 m2 cho ông Minh để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ đám cưới. Ngôi nhà trên đất không thuộc sở hữu của tôi. Khi đó tài sản bị xử lý bao gồm những gì?

Chào bạn, về vấn đề thế chấp quyền sử dụng đất cho cá nhân, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 325 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thế chấp quyền sử dụng đất:

1. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

(Thế chấp quyền sử dụng đất không thế chấp tài sản khác gắn liền với đất)

2. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của mình; quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Pháp luật hiện nay quy định quyền sử dụng đất được phép thế chấp cho cá nhân hoặc tổ chức có đủ điều kiện nhận thế chấp. Hợp đồng thế chấp đối với loại tài sản này cần phải đăng ký theo pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất. Khi thực hiện thế chấp, bên thế chấp có thể thế chấp quyền sử dụng đất với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chỉ thế chấp quyền sử dụng đất.  Trong trường hợp của bạn, bạn có thế chấp bằng quyền sử đụng đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng dịch vụ đám cưới. Tuy nhiên, ngôi nhà gắn liền với đất lại không thuộc quyền sở hữu của bạn. Khi đó, tài sản bị xử lý chỉ là quyền sử dụng đất. Quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu ngôi nhà đối với bạn sẽ được chuyển giao sang cho ông Minh theo quy định của pháp luật.

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về thế chấp quyền sử dụng đất theo luật dân sự 2015 để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop