THÔNG BÁO XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM THEO QUY ĐỊNH

10/04/2018

Trong hợp đồng vận chuyển, tôi cầm cố ô tô chỗ Bình. Đến hạn chưa thanh toán, ông đã sang tên sở hữu. Ông có phải bồi thường khi gây thiệt hại mà không thông báo xử lý tài sản bảo đảm cho tôi không?

Chào bạn, vấn đề vi phạm thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 300 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

1. Trước khi xử lý tài sản bảo đảm, bên nhận bảo đảm phải thông báo bằng văn bản trong một thời hạn hợp lý về việc xử lý tài sản bảo đảm cho bên bảo đảm và các bên cùng nhận bảo đảm khác.

Đối với tài sản bảo đảm có nguy cơ bị hư hỏng dẫn đến bị giảm sút giá trị hoặc mất toàn bộ giá trị thì bên nhận bảo đảm có quyền xử lý ngay, đồng thời phải thông báo cho bên bảo đảm và các bên nhận bảo đảm khác về việc xử lý tài sản đó.

(Thông báo xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật)

2. Trường hợp bên nhận bảo đảm không thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bảo đảm, các bên cùng nhận bảo đảm khác.

Khi bên có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc vi phạm nghĩa vụ thì bên nhận bảo đảm có thể xử lý tài sản bảo đảm. Việc thực hiện xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, bên nhận phải gửi văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm cho bên đảm bảo biết trước khi thực hiện hoạt động xử lý. Ngoài việc thông báo, trong một số trường hợp, pháp luật cũng quy định về đăng ký xử lý tài sản bảo đảm. Điều 300 quy định, bên nhận phải thông báo trước một thời gian hợp lý. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định về thời gian này nhưng có ấn định thời hạn xử lý tài sản bảo đảm đó là 7 ngày đối với động sản và 15 ngày đối với bất động sản. Trong trường hợp của bạn, tài sản cầm cố là động sản, vì vậy, ông Bình phải thông báo cho bạn biết trước 7 ngày trước ngày xử lý tài sản. Do không thông báo, chiếc ô tô bị thiệt hại thì ông phải bồi thường thiệt hại cho bạn.

Trên đây là các nội dung tư vấn về thông báo quá trình xử lý tài sản bảo đảm và bồi thường thiệt hại để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

 

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop