THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

19/03/2018

Tôi là cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Do phải đi công tác, tôi ủy quyền bằng văn bản cho ông Hoàng tham dự. Tôi có được coi là tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp không?

Chào bạn, về vấn đề thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 140 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

(Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật)

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Pháp luật quy định tham gia phiên họp có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau như cổ đông trực tiếp tham dự, cổ đông ủy quyền cho người khác, tham dự biểu quyết qua hội nghị trực tuyến hoặc gửi phiếu biểu quyết qua thư điện tử, fax, thư. Theo thông tin bạn cung cấp, do bận công  tác, bạn đã lập giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông cho ông Hoàng. Như vậy, trong trường hợp này, bạn cũng được coi như là tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là các nội dung tư vấn về thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan tại đây.

bttop