Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

05/01/2018

Phía trước nhà tôi đang ở đang chuẩn bị mở đường. Ban giải phóng mặt bằng mới ra dự thảo đền bù tái định cư, bà con đã đồng ý và bốc thăm suất tái định cư rồi nhưng trường hợp của nhà tôi là phần tái định cư ít hơn phần tiền được đền bù thì phải làm sao? Trường hợp tôi muốn lấy tiền và không nhận suất tái định cư có được không? Thưa luật sư?

Trả lời:
Cảm ơn anh/chị đã gửi câu hỏi đến tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6179 – Công ty Luật Huy Thành. Chúng tôi xin được giải đáp như sau:
Điều 79 Luật đất đai năm 2013 quy định về bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:
“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:
a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền ;
b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.”
Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 79 Luật đất đai năm 2013 thì trường hợp bạn không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở khi bị thu hồi đất ở thì sẽ được bồi thường bằng tiền. Do đó, khi một suất đất tái định cư nhỏ hơn số tiền gia đình bạn được bồi thường thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan thu hồi đất bồi thường bằng tiền.
Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 2 Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở như sau:
“Việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

(Người bị thu hồi quyền sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ theo quy định)
2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.”
Theo quy định trên, khi gia đình bạn tự lo chỗ ở thì ngoài số tiền được bồi thường về đất ở bị thu hồi còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ vào diện tích đất ở bị thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại từng địa phương.

Trên đây là các nội dung tư vấn của Luật Huy Thành để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY

bttop