Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

28/04/2020

Việc báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

Căn cứ Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định việc báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp như sau:

“Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

(ảnh minh họa: báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp)

2. Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop