Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng quyền sử dụng đất có bao gồm cả nhà và đất không?

01/03/2023

Tôi có bảo đảm khoản vay bằng sổ đỏ tại ngân hàng cho con trai tôi lấy vốn kinh doanh. Trong hợp đồng bảo đảm họ yêu cầu tôi phải ghi cả đất và tài sản trên đất là ngôi nhà đều sử dụng làm tài sản đảm bảo. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng quyền sử dụng đất có bao gồm cả nhà và đất không? Xin cảm ơn Luật sư.

Chào bạn, về vấn đề bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng quyền sử dụng đất mà bạn đang thắc mắc, Tổng đài tư vấn miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 10 Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định về tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Cụ thể:

“1. Việc dùng quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có thể không đồng thời với tài sản gắn liền với đất, dùng tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có thể không đồng thời với quyền sử dụng đất.

2. Trường hợp tài sản gắn liền với đất là tài sản pháp luật không quy định phải đăng ký và cũng chưa được đăng ký theo yêu cầu mà chủ sở hữu và bên nhận bảo đảm thỏa thuận dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì quyền, nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm.

(Ảnh minh họa: Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng quyền sử dụng đất có bao gồm cả nhà và đất không?)

Trường hợp tài sản gắn liền với đất là cây hằng năm theo quy định của Luật Trồng trọt, công trình tạm theo quy định của Luật Xây dựng mà chủ sở hữu và bên nhận bảo đảm thỏa thuận dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì áp dụng theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng động sản không phải là tàu bay, tàu biển.

3. Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đang là bất động sản hưởng quyền bất động sản liền kề được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì quyền đối với bất động sản liền kề vẫn có hiệu lực với mọi cá nhân, pháp nhân.

4. Việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai không áp dụng đối với quyền sử dụng đất.”

Như vậy, việc dùng quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có thể không đồng thời với tài sản gắn liền với đất, dùng tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có thể không đồng thời với quyền sử dụng đất.

Cho nên, pháp luật không bắt buộc phải ghi cả đất và nhà khi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng quyền sử dụng đất. Nhưng nếu bạn và ngân hàng thỏa thuận sử đưa cả nhà ở vào làm tài sản đảm bảo thì tài sản thực hiện nghĩa vụ đảm bảo sẽ là cả nhà và đất.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng quyền sử dụng đất bao gồm nhưng gì? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop