Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần

10/03/2020

Biểu thuế thu nhập cá nhân bao gồm biểu thuế lũy tiến từng phần và biểu thuế toàn phần. Luật sư cho tôi hỏi biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ những nguồn nào?

Chào bạn về vấn đề biểu thuế suất thuế thu nhập cá nhân mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định về biểu thuế lũy tiến từng phần:

“1. Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.

(ảnh minh họa: biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần)

2. Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

 

Như vậy, biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định của pháp luật được áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề biểu thuế lũy tiến từng phần để tính thuế thu nhập cá nhân để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop