Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người gây thiệt hại đã chết

13/09/2022

Chồng tôi bị tai nạn liệt giường do bị một xe máy đâm vào, nhưng người gây tai nạn đã tử vong. Trong vụ tai nạn này lỗi hoàn toàn do người đó gây nên. Vậy luật sư cho tôi hỏi việc Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người gây thiệt hại đã chết được thực hiện như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp người gây thiệt hại đã chết mà bạn đang thắc mắc, Tổng đài tư vấn miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 13 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Bồi thường thiệt hại như sau:

“Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Điều 586 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân như sau:

“1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.”

(Ảnh minh họa: Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người gây thiệt hại đã chết)

Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 quy định về việc Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

Như vậy, nếu người gây ra thiệt hại là ngưới dưới 18 tuổi thì cha, mẹ sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoặc dùng tài sản của mình để bồi thường. Còn đối với người trên 18 tuổi thì sẽ dùng toàn bộ tài sản của mình để bồi thường. Trong trường hợp của bạn, do người gây thiệt hại đã mất nên những người thừa kế của người đó sẽ có trách nhiệm bồi thường cho bạn trong phạm vi di sản mà người đã mất để lại.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Bồi thường thế nào nếu người gây thiệt hại đã chết để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

 

bttop