Các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức

22/10/2020

Khi viên chức tham gia lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập, họ sẽ ký kết với bên đơn vị hợp đồng làm việc. Hợp đồngn làm việc sẽ tồn tại dưới nhiều hình thức. Vậy luật sư giải đáp giúp tôi về các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức?

Chào bạn, trước hết Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Qua tìm hiểu, chúng tôi đưa ra giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 25, Luật viên chức 2010 (sửa đổi bổ sung 2019) quy định:

"Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiện lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01 táng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này.

(Minh họa: các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức)

2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020.

b) Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của luật này.

c) Người được tuyển dụng làm việc chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề viên chức ký kết những loại hợp đồng làm việc nào? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop