CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

08/05/2018

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước là khâu tạo tiền đề cho các khâu tiếp theo của quá trình NSNN. Cần xác định căn cứ lập dự toán ngân sách phù hợp để xây dựng được bản dự toán hoàn chỉnh, hợp lý.

Điều 41 Luật NSNN năm 2015 có quy định về căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm như sau:

( Có 8 căn cứ để lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm)

“1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bình đẳng giới.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương.

3. Quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và chế độ thu ngân sách nhà nước; định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước.

4. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung cân đối ngân sách của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.

5. Văn bản pháp luật của các cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm sau.

6. Kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước.

7. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm trước.

8. Số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách thông báo cho các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.”

Theo đó, gồm có 8 căn cứ để lập dự toán ngân sách nhà nước. Các căn cứ lập dự toán ngân sách là cơ sở để các chủ thể xây dựng dự toán ngân sách nhà nước dựa vào để xây dựng một bản dự toán ngân sách hoàn chỉnh, hợp lý.

Trên đây là tư vấn về vấn đề các căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop