CHI PHÍ TRONG TỐ TỤNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

02/03/2018

Chi phí trong tố tụng hình sự bao gồm những chi phí nào? Chi phí cho người làm
chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong trường hợp chỉ định
người bào chữa có là chi phí trong tố tụng hình sự hay không
?

Chào bạn, về vấn đề chi phí trong tố tụng hình sự, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí
của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( Chi phí trong tố tụng hình sự)

Điều 135 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định:
1. Chi phí trong tố tụng hình sự gồm án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng.
2. Án phí gồm án phí sơ thẩm, phúc thẩm hình sự, án phí sơ thẩm, phúc thẩm dân sự trong
vụ án hình sự.
3. Lệ phí gồm lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định, các giấy tờ khác của cơ quan có thẩm
quyền tiến hành tố tụng và các khoản lệ phí khác mà pháp luật quy định.
4. Chi phí tố tụng gồm:
a) Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa
trong trường hợp chỉ định người bào chữa;
b) Chi phí giám định, định giá tài sản;
c) Các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.
Chi phí trong tố tụng hình sự gồm án phí, lệ phícác chi phí tố tụng. Chi phí cho người
làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong trường hợp chỉ định
người bào chữa là chi phí tố tụng thuộc nhóm chi phí tố tụng.
Trên đây là các nội dung tư vấn về chi phí trong tố tụng hình sự để bạn tham khảo. Các
vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật
Huy Thành
qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua mobile để yêu
cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.
Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop