Chuyển giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí?

14/02/2020

Tôi là tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình. Tôi muốn chuyển giao quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho vợ tôi liệu có được không? Luật sư cho tôi hỏi có thể chuyển giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí không?

Chào bạn về vấn đề chủ thể có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

“1. Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

a) Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

(ảnh minh họa: chuyển giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí)

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

3. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

4. Người có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký”.

Như vậy, theo quy định về đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề quyền của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop