Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện bị phạt bao nhiêu?

09/11/2020

Pháp luật đất đai có quy định cụ thể về các điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng khi có đủ các điều kiện theo quy định. Vậy trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện bị phạt bao nhiêu?

Chào bạn về vấn đề tự ý sang tên sổ đỏ khi không đủ điều kiện bị phạt thế nào mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất”.

(ảnh minh họa: chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện bị phạt bao nhiêu)

Căn cứ khoản 3, Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chuyển quyền, cho thuê, thế chấp bằng quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật đất đai:

“3. Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với khu vực nông thôn, từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với khu vực đồ thị trong trường hợp không đủ một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật đất đai;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với khu vực nông thôn, từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với khu vực đô thị trong trường hợp không đủ từ hai điều kiện trở lên quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật đất đai”.

Như vậy, trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai.

Hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thì sẽ bị xử phạt theo hình thức và mức xử phạt trên đây.

Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải trả lại đất cho người sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền, trừ các trường hợp sau:

- Nhận chuyển quyền sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận nhưng có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 54 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì buộc bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

- Nhận chuyển quyền sử dụng đất mà bên chuyển quyền là tổ chức đã giải thể, phá sản, là cá nhân đã chuyển đi nơi khác được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm không xác định được địa chỉ hoặc cá nhân đã chết hoặc được tòa án tuyên bố là đã chết mà không có người thừa kế hợp pháp thì buộc bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

- Buộc hoàn trả tiền chuyển nhượng đã thu trong thời gian sử dụng đất còn lại.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề bán đất không đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop