Có phải trả lãi khi vay tiền nhưng không thỏa thuận về lãi suất không?

08/03/2024

Chào luật sư, tôi có vay 50.000.000 đồng của bạn và có ký hợp đồng vay tiền. Trong hợp đồng không có quy định về lãi suất vay. Vậy luật sư cho tôi hỏi có phải trả lãi khi vay tiền nhưng không thỏa thuận về lãi suất không? Cảm ơn luật sư.

Chào bạn, về vấn đề phải trả lãi như thế nào khi không thỏa thuận lãi suất? mà bạn đang thắc mắc tổng đài tư vấn miễn phí Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về lãi suất như sau:

“1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.”

Khoản 4 Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau:

“4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

Như vậy, trường hợp bên vay và bên cho vay không có thỏa thuận về lãi suất vay thì sẽ không phải trả lãi khi vay tiền. Tuy nhiên, trong trường hợp khi đến hạn mà bên vay không trả tiền hoặc trả không đủ thì bên vay phải trả tiền lãi với mức lãi suất là 10%/năm trên số tiền chậm trả.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Không thỏa thuận lãi suất vay, tính tiền trả như thế nào? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

 

bttop