Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại

03/06/2020

Theo quy định pháp luật hiện hành, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại bao gồm những cơ quan nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Chào bạn về vấn đề cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại là gì mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 3 Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại có quy định về cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại:

“1. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu (sau đây gọi chung là cơ quan thi hành án hình sự) chủ trì tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

(ảnh minh họa: cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại)

2. Cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại được quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự phải có trách nhiệm phối hợp trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự.

3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định pháp luật để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop