Công ty cổ phần được thay đổi vốn điều lệ khi nào?

01/10/2019

Công ty tôi là công ty cổ phần, hiện tại do có một số thành viên chưa góp đủ số vốn theo thời hạn luật định. Tôi muốn hỏi Luật sư công ty cổ phần được thay đổi vốn điều lệ khi nào? Trường hợp của công ty tôi có thể làm thủ tục giảm vốn điều lệ không?

Chào bạn về vấn đề các trường hợp thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn khoản 5 Điều 111 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định về thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần:

“5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

(ảnh minh họa: công ty cổ phần được thay đổi vốn điều lệ khi nào)

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.”

Theo quy định pháp luật hiện hành, công ty bạn hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề các trường hợp thay đổi vốn điều lệ để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn miễn phí 1900633712 hoặc qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179  gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop