CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN KHI GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, PHÁ SẢN

01/08/2018

Quy định của pháp luật hiện hành về công việc của kế toán khi giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản?

Căn cứ Điều 48 Luật kế toán năm 2015 quy định công việc kế toán trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản như sau:

1. Đơn vị kế toán bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Khóa sổ kế toán, kiểm kê tài sản, xác định nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;

(ảnh minh họa: công việc của kế toán khi giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản)

b) Mở sổ kế toán theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến việc giải thể, chấm dứt hoạt động;

c) Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán của đơn vị kế toán bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động sau khi xử lý xong cho đơn vị kế toán cấp trên hoặc tổ chức, cá nhân lưu trữ theo quy định tại Điều 41 của Luật này.

2. Trường hợp đơn vị kế toán bị tuyên bố phá sản thì Toà án tuyên bố phá sản chỉ định người thực hiện công việc kế toán quy định tại khoản 1 Điều này.”

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề công việc của kế toán trong trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

bttop