Công việc tiến hành trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

11/02/2020

Theo tôi được biết thì thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự là 01 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu. Vậy trong thời hạn này Tòa án tiến hành những công việc gì. Luật sư cho tôi hỏi về các công việc tiến hành trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự?

Chào bạn về vấn đề chuẩn bị xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về chuẩn bị xét đơn yêu cầu:

“1. Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác.

2. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Tòa án tiến hành công việc sau đây:

a) Trường hợp xét thấy tài liệu, chứng cứ chưa đủ căn cứ để Tòa án giải quyết thì Tòa án yêu cầu đương sự bổ sung tài liệu, chứng cứ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án;

(ảnh minh họa: công việc tiến hành trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự)

b) Trường hợp đương sự có yêu cầu hoặc khi xét thấy cần thiết thì Thẩm phán ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ; triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá tài sản. Nếu hết thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này mà chưa có kết quả giám định, định giá tài sản thì thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 01 tháng;

c) Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu và trả lại đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu;

d) Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự.

3. Tòa án phải gửi ngay quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự và hồ sơ việc dân sự cho Viện kiểm sát cùng cấp để nghiên cứu. Viện kiểm sát phải nghiên cứu trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ; hết thời hạn này, Viện kiểm sát phải trả hồ sơ cho Tòa án để mở phiên họp giải quyết việc dân sự.

4. Tòa án phải mở phiên họp để giải quyết việc dân sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp”.

Như vậy, trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, Tòa án tiến hành các công việc quy định tại Khoản 2, Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

 Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop