Đất khai hoang có được chuyển nhượng không?

20/11/2023

Chào Luật sư, gia đình tôi có một mảnh đất đã sử dụng từ ngày xưa do ông bà khai hoang để lại, thửa đất này từ trước đến nay vẫn được gia đình tôi sử dụng và không có tranh chấp với ai. Gần đây gia đình tôi muốn chuyển nhượng lại cho một người khác nhưng thửa đất hiện không có giấy tờ gì. Vậy luật sư cho tôi hỏi là đất khai hoang có được chuyển nhượng không?

Chào bạn về vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất khai hoang mà bạn đang thắc mắc Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Đối với đất của gia đình bạn là đất khai hoang, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nên sẽ không thể chuyển nhượng được, do đó bạn cần xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định cụ thể tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Như vậy, trường hợp đất của gia đình bạn đã sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không có vi phạm pháp luật như lấn chiếm, sử dụng trái mục đích... được UBND cấp xã xác nhận phù hợp với quy hoạch của địa phương và không có tranh chấp với ai thì thửa đất này sẽ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận, theo đó gia đình bạn hoàn toàn có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất này khi đáp ứng được những điều kiện pháp luật quy định.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Đất khai hoang chuyển nhượng như thế nào? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop