Diện tích đất thực tế khác so với diện tích đất trên sổ đỏ thì phải làm thế nào?

19/03/2024

Bố mẹ tôi có một mảnh đất diện tích 1047 m2 đã được cấp sổ đỏ từ năm 1995 và muốn tách thửa cho các con. Tuy nhiên, khi cán bộ địa chính về đo đạc thì kết quả thể hiện diện tích đất thực tế chỉ có 1032 m2 trong khi các hộ xung quanh từ trước đến sử dụng theo theo ranh giới và không ai lấn của ai. Vậy luật sư cho tôi hỏi trường hợp diện tích đất thực tế khác so với diện tích đất trên sổ đỏ thì phải làm thế nào?

Chào bạn về vấn đề phải làm gì khi diện tích đất thực tế khác so với diện tích đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? mà bạn đang thắc mắc, Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 quy định về Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

“...

5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Như vậy, đối với trường hợp của gia đình bạn khi đo lại diện tích đất có sự thay đổi so diện tích đất được công nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp mà không có sự thay đổi về ranh giới đất giữa các hộ liền kề thì bạn sẽ được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế, tức là tính theo diện tích lần đo đạc hiện tại.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề diện tích đo đạc thực tế ít hơn diện tích trên giấy chứng nhân quyền sử dụng đất thì xử lý như thế nào? để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành – Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop