Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

01/03/2019

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm những gì theo quy định của pháp luật?

Căn cứ Điều 6 Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định doanh nghiệp khoa học và công nghệ có quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ như sau:

“1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

(ảnh minh họa: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ)

b) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này;

c) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

2. Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.”

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề các điều kiện cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop