Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

02/04/2019

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản là phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Vậy tôi muốn hỏi, có trường hợp nào vốn pháp định thấp hơn 20 tỷ đồng mà vẫn được kinh doanh bất động sản không?

Chào bạn, về vấn đề vốn pháp định khi kinh doanh bất động sản. Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Vốn pháp định khi kinh doanh bất động sản)

Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản. Nghị định 76/2015/NĐ-CP Nghị định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.”

Trên đây là các nội dung tư vấn Vốn pháp định khi kinh doanh bất động sản để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop