Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

26/06/2020

Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Vậy, thỏa thuận trọng tài phải được lập trước hay sau khi xảy ra tranh chấp? Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài theo quy định của pháp luật?

Chào bạn về vấn đề điều kiện để tranh chấp được giải quyết tại trọng tài thương mại mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 5 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài:

“1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

(ảnh minh họa: điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài)

2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

3. Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Như vậy, việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại phải đáp ứng các điều kiện theo quy định trên đây.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop