DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều nguyên nhân có thể do khó khăn tài chính, thay đổi cơ cấu công nghệ, thiên tai, bão lụt, thiếu nhân lực…mà một doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh trong một thời hạn. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế về việc tạm dừng kinh doanh

05/01/2018


Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp rơi vào một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2005 thì doanh nghiệp sẽ bị giải thể. Tuy nhiên việc giải thể này cũng phải tuân theo một trình tự, thủ tục nhất định đồng thời cũng là việc giải quyết các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp.

05/01/2018


Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Trước khi thành lập doanh nghiệp, các chủ sở hữu đã phải cân nhắc lựa chọn rất kỹ loại hình doanh nghiệp phù hợp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, vì lý do nào đó như mở rộng vốn, tăng số lượng thành viên,… mà các công ty sẽ phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Vậy, trong những trường hợp nào thì tiến hành chuyển đổi...

05/01/2018


Bán Doanh nghiệp tư nhân

Bán Doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Việc tiến hành bán doanh nghiệp phải tuân theo một số quy định của pháp luật doanh nghiệp

05/01/2018


Hồ sơ thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Bạn muốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên? Vậy thì bộ hồ sơ của bạn cần những giấy tờ gì? Luật Doanh nghiệp 2005 quy định:

05/01/2018


Hồ sơ thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm những gì? Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định:

05/01/2018


Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định về hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần như sau:

05/01/2018


Điều kiện họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần

Điều kiện họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần

Theo khoản 1 Điều 96 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần”. Và cũng theo quy định, Đại hội đồng cổ đông ít nhất mỗi năm họp một lần để thảo luận và thông qua các vấn đề của công ty. Tuy nhiên, để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông cũng cần có những điều kiện nhất định

05/01/2018


Chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên

Chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên

Vì nhiều nguyên nhân khác nhau: mở rộng kinh doanh, tăng vốn để hoạt động…mà công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên có thể huy động thêm phần vốn góp của người khác hoặc các nguồn vốn khác. Khi đó, theo quy định công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

05/01/2018


Điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Điều kiện làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, quyết định các công việc công ty trong quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai thành viên nào cũng có thể được làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc mà cần phải có những điều kiện nhất định.

05/01/2018


Tập đoàn kinh tế

Tập đoàn kinh tế

Các tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam thường được hình thành chủ yếu từ việc chuyển đổi và tổ chức lại các tổng công ty Nhà nước theo quyết định của Chính phủ và thường tập trung hoạt động trong các ngành kinh tế mũi nhọn, những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. Việc tổ chức hoạt động của các tập đoàn kinh tế...

05/01/2018


Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

Do nền kinh tế khó khăn hay cần tăng cường sức mạnh cạnh tranh trên thị trường, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành hoạt động sát nhập với doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực về hoạt động này thì việc sát nhập cần tuân thủ các quy định pháp luật và cần được kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng lợi dụng sát...

05/01/2018


Thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Trong thực tiễn, có nhiều trường hợp các chủ thể trong quan hệ tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại…có giá ngạch có những bất đồng, không thống nhất về giá trị tài sản, dịch vụ… Khi đó cần có một tổ chức đứng ra định giá tài sản hay dịch vụ đó để làm cơ sở cho các bên giải quyết tranh chấp. Các tổ chức định giá thường là các...

05/01/2018


Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

Trong quá trình quản lý công ty, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có thể bị chết, bị khai trừ hoặc muốn rút vốn…và khi đó, nếu thuộc trường hợp luật quy định hoặc điều lệ công ty có quy định thì sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh.

05/01/2018


Mua lại, chuyển nhượng, xử lý vốn góp trong Công ty TNHH Hai thành viên

Mua lại, chuyển nhượng, xử lý vốn góp trong Công ty TNHH Hai thành viên

Trong quá trình hoạt động, thành viên công ty TNHH Hai thành viên trở lên có nhu cầu chuyển nhượng cho người khác hoặc có thành viên bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự…thì cần hết sức lưu ý về việc chuyển nhượng vốn góp của mình để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có

05/01/2018


Các loại cổ phần

Các loại cổ phần

Khi muốn thành lập mới công ty cổ phần hoặc mua cổ phần của một công ty cổ phần nào đó thì chủ thể thực hiện nhất thiết phải quan tâm đến trong công ty đó có những loại cổ phần nào để từ đó lựa chọn cho phù hợp

05/01/2018


Quyền góp vôn quản lý doanh nghiệp

Quyền góp vôn quản lý doanh nghiệp

Để khuyến khích sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, Nhà nước cho phép mọi công dân đủ điều kiện năng lực pháp luật được quyền tự do thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp tổ chức, cá nhân không được quyền thành lập doanh nghiệp cũng như mua cổ phần,...

05/01/2018


Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 40 Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 157 của Luật Doanh nghiệp, bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại Điều 68 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư hoặc bị Tòa án tuyên bố giải thể”.

05/01/2018


Ưu nhược điểm các loại hình doanh nghiệp

Ưu nhược điểm các loại hình doanh nghiệp

Mỗi loại hình doanh nghiệp lại có những đặc trưng riêng, đặc trưng đó có thể là lợi thế nhưng nó cũng có thể là hạn chế của loại hình doanh nghiệp đó. Chính vì vậy, khi có nhu cầu thành lập công ty thì việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp là một vấn đề luôn được quan tâm.

05/01/2018


Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Hiện nay, khi điều kiện kinh tế - xã hội ngày phát triển thì cùng với đó là sự ra đời của rất nhiều các doanh nghiệp trên khắp các vùng miền cả nước. Nhu cầu thành lập doanh nghiệp rất nhiều, nhưng không phải ai cũng nắm được một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh thì cần có những gì. Trong bài viết này, Công ty Luật Huy Thành sẽ gửi đến các bạn hồ sơ đăng...

05/01/2018


bttop