ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP?

10/04/2018

Tôi muốn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp. Vậy, đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có những yêu cầu gì?

Chào bạn, về vấn đề đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp)

Khoản 1 Điều 103 quy định về: Yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009.

1. Tài liệu xác định kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm bản mô tả kiểu dáng công nghiệp và bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp gồm phần mô tả kiểu dáng công nghiệp và phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Yêu cầu đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như sau:

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp: + Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp

+ Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp

Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Bộc lộ đầy đủ tất cả các đặc điểm tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp và nêu rõ các đặc điểm tạo dáng mới, khác biệt so với kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ;

- Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ các phương án và chỉ rõ các đặc điểm khác biệt giữa phương án cơ bản với các phương án còn lại;

- Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng ký là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó. Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nêu rõ các đặc điểm tạo dáng cần được bảo hộ, bao gồm các đặc điểm mới, khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết.

Bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp.

Trên đây là các nội dung tư vấn về đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop