ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ?

10/04/2018

Tôi muốn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Vậy, đơn đăng ký bảo hộ sáng chế có những yêu cầu gì?

Chào bạn, về vấn đề đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( đơn đăng ký bảo hộ sáng chế)

Khoản 1 Điều 102 quy định về: Yêu cầu đối với đơn đăng ký sáng chế. Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009.

Tài liệu xác định sáng chế cần bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế bao gồm bản mô tả sáng chế và bản tóm tắt sáng chế. Bản mô tả sáng chế gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế.

Yêu cầu đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế như sau:

Bản mô tả sáng chế: + Phần mô tả sáng chế

+ Phạm vi bảo hộ sáng chế

Bản tóm tắt sáng chế.

Phần mô tả sáng chế phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 - Bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó;

 - Giải thích vắn tắt hình vẽ kèm theo, nếu cần làm rõ thêm bản chất của sáng chế;

 - Làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.

Phạm vi bảo hộ sáng chế phải được thể hiện dưới dạng tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật cần và đủ để xác định phạm vi quyền đối với sáng chế và phải phù hợp với phần mô tả sáng chế và hình vẽ.

Bản tóm tắt sáng chế phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của sáng chế.

Trên đây là các nội dung tư vấn về đơn đăng ký bảo hộ sáng chế để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop