ĐƯƠNG NHIÊN XÓA ÁN TÍCH

06/03/2018

Tôi bị kết án về tội trộm cắp và có mức phạt tù là 2 năm. Đến nay tôi đã chấp hành xong
hình phạt, vậy, tôi có đủ điều kiện đương nhiên xóa án tích về tội trộm cắp không?

Chào bạn, về vấn đề xóa án tích, Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của Luật Huy
Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

( Đương nhiên xóa án tích)
Khoản 2 Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định:
2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt
chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ
sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời
hạn sau đây:
a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù
nhưng được hưởng án treo;
b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng
đã được giảm án.
Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú,
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số
quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b
và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó
chấp hành xong hình phạt bổ sung.
Trường của bạn thuộc điểm b khoản 2 Điều 70, trong vòng 2 năm thử thách mà bạn
không vi phạm tội mới thì bạn có thể được Tòa án xác nhận đương nhiên xóa án tích.
Trên đây là các nội dung tư vấn về trường hợp đương nhiên xóa án tích để bạn tham
khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên
hệ với Luật Huy Thành qua Tổng tài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 hoặc qua

mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội:
0909 763 190.
Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop