Giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin

16/05/2019

Việc giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành ?

Căn cứ Điều 13 Luật tiếp cận thông tin năm 2016 có quy định về giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin như sau :

" 1. Quốc hội giám sát tối cao việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.

(ảnh minh họa: giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin)

2. Hội đồng nhân dân giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân ở địa phương; định kỳ hằng năm, xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân cùng cấp về tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm giám sát xã hội việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân."

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề cơ quan giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin là ai để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop