KIẾN THỨC HÔN NHÂN

Hiểu biết pháp luật Hôn nhân và Gia đình là rất cần thiết trong đời sống của mỗi gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hôn nhân và Gia đình để Quý Khách hàng tham khảo.

SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Việc sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện trong những trường hợp nào?

25/09/2018


GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp Giấy phép hoạt động tại Việt Nam, nếu chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thì được gia hạn Giấy phép.

25/09/2018


TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP CHO TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

TRÌNH TỰ CẤP GIẤY PHÉP CHO TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Việc cấp giấy phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải được tiến hành theo trình tự nhất định. Vậy trình tự cấp giấy phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được quy định như thế nào?

25/09/2018


TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

25/09/2018


HỒ SƠ CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

HỒ SƠ CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện theo quy định. Vậy hồ sơ của tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp phép hoạt động tại Việt Nam bao gồm những gì?

25/09/2018


ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, nhưng cả Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại, nếu cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi.

25/09/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

Việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế giữa công dân Việt Nam với nhau mà chưa đăng ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2011, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì được đăng ký kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của cha mẹ nuôi và con nuôi. Vậy thủ...

25/09/2018


NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI NƯỚC LÁNG GIỀNG NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI NƯỚC LÁNG GIỀNG NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi được thực hiện như thế nào?

25/09/2018


THỦ TỤC NỘP VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC NỘP VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

Thủ tục nộp và tiếp nhận hồ sơ của người nhận con nuôi nước ngoài bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi được thực hiện như thế nào?

25/09/2018


TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện  theo quy định của pháp luật.

25/09/2018


QUYẾT ĐỊNH CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

QUYẾT ĐỊNH CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

25/09/2018


TRÌNH TỰ GIỚI THIỆU TRẺ EM LÀM CON NUÔI

TRÌNH TỰ GIỚI THIỆU TRẺ EM LÀM CON NUÔI

Việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi phải được tiến hành theo một trình tự nhất định. Vậy trình tự giới thiệu trẻ em làm con nuôi được thực hiện như thế nào ?

25/09/2018


HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài bao gồm những loại giấy tờ nào ? Việc lập hồ sơ được thực hiện như thế nào ?

25/09/2018


HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ của người nhận con nuôi trong trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có các giấy tờ, tài liệu nào?

25/09/2018


CÁC TRƯỜNG HỢP NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

CÁC TRƯỜNG HỢP NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Cụ thể các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào ?

25/09/2018


HỆ QUẢ CỦA VIỆC CHẤM DỨT NUÔI CON NUÔI

HỆ QUẢ CỦA VIỆC CHẤM DỨT NUÔI CON NUÔI

Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp theo quy định. Vậy hệ quả của việc chấm dứt nuôi con nuôi được quy định như thế nào ?

25/09/2018


HỆ QUẢ CỦA VIỆC NUÔI CON NUÔI

HỆ QUẢ CỦA VIỆC NUÔI CON NUÔI

Hệ quả của việc nuôi con nuôi đó chính là làm thay đổi, phát sinh và chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của người liên quan đến việc nhận nuôi con nuôi.

25/09/2018


SỰ ĐỒNG Ý CHO LÀM CON NUÔI

SỰ ĐỒNG Ý CHO LÀM CON NUÔI

Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý cho làm con nuôi của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi, của người giám hộ hoặc của chính trẻ em được nhận làm con nuôi nếu trẻ từ đủ 09 tuổi trở lên.

25/09/2018


CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG ĐƯỢC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG ĐƯỢC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI

Cơ sở nuôi dưỡng được cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài là cơ sở nuôi dưỡng được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

25/09/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

Khi xét thấy người nhận con nuôi và người được giới thiệu làm con nuôi có đủ điều kiện theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký nuôi con nuôi. Cụ thể, thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước được quy định như thế nào?

25/09/2018


bttop