KIẾN THỨC HÔN NHÂN

Hiểu biết pháp luật Hôn nhân và Gia đình là rất cần thiết trong đời sống của mỗi gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hôn nhân và Gia đình để Quý Khách hàng tham khảo.

TRÁCH NHIỆM LẤY Ý KIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN VỀ VIỆC NUÔI CON NUÔI

TRÁCH NHIỆM LẤY Ý KIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN VỀ VIỆC NUÔI CON NUÔI

Trách nhiệm lấy ý kiến của những người liên quan về việc nuôi con nuôi được quy định như thế nào? Việc lấy ý kiến do cơ quan nào thực hiện?

25/09/2018


LẬP HỒ SƠ VÀ DANH SÁCH TRẺ EM CẦN TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ

LẬP HỒ SƠ VÀ DANH SÁCH TRẺ EM CẦN TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ

Việc lập hồ sơ và danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế được quy định như thế nào? Ai là người có thẩm quyền lập hồ sơ và danh sách?

25/09/2018


HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU LÀM CON NUÔI TRONG NƯỚC

HỒ SƠ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU LÀM CON NUÔI TRONG NƯỚC

Việc nhận con nuôi trong nước phải được tiến hành theo các trình tự thủ tục nhất định. Vậy hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước bao gồm những gì?

24/09/2018


HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

HỒ SƠ CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

Người nhận nuôi con nuôi phải tiến hành chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Vậy hồ sơ của người nhận con nuôi bao gồm những giấy tờ gì?

24/09/2018


TRÁCH NHIỆM TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ CHO TRẺ EM

TRÁCH NHIỆM TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ CHO TRẺ EM

Trường hợp trẻ em không được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình gốc thì cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em đó.

24/09/2018


CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT NUÔI CON NUÔI HIỆN HÀNH

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LUẬT NUÔI CON NUÔI HIỆN HÀNH

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Trong lĩnh vực này sẽ có các hành vi bị cấm để bảo vệ quyền lợi người được nhận làm con nuôi.

24/09/2018


KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI

KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI

Kinh phí thực hiện công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

24/09/2018


CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi là khoản lệ phí mà người nhận nuôi con nuôi phải nộp cho cơ quan nhà nước. Vậy chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

24/09/2018


MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

Khi nhận nuôi con nuôi, người nhận nuôi con phải nộp một khoản lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Vậy mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

24/09/2018


CƠ QUAN THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

CƠ QUAN THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

Người nhận con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Vậy cơ quan thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi là cơ quan nào?

24/09/2018


TRƯỜNG HỢP MIỄN, GIẢM LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

TRƯỜNG HỢP MIỄN, GIẢM LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

Người nhận nuôi con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Tuy nhiên trong một số trường hợp, người nhận nuôi con nuôi sẽ được miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Vậy các trường hợp miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

24/09/2018


LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI DO AI NỘP?

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI DO AI NỘP?

Người nhận con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Vậy người nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi được quy định cụ thể như thế nào?

24/09/2018


LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

 LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

Người nhận con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi.. Vậy lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài được quy định như thế nào?

24/09/2018


GIA ĐÌNH THAY THẾ NUÔI CON NUÔI ĐƯỢC ƯU TIÊN LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO?

GIA ĐÌNH THAY THẾ NUÔI CON NUÔI ĐƯỢC ƯU TIÊN LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO?

Một trong những vấn đề cần quan tâm khi thực hiện nhận nuôi con nuôi đó chính là thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế. Vậy thứ tự ưu tiên đó được quy định như thế nào?

24/09/2018


CHĂM SÓC TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

CHĂM SÓC TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhân đạo cho việc nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc  trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Việc hỗ trợ nhân đạo không được ảnh hưởng đến việc cho nhận con nuôi.

24/09/2018


THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài  là những cơ quan có thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi.

24/09/2018


THỦ TỤC GHI CHÚ KẾT HÔN

THỦ TỤC GHI CHÚ KẾT HÔN

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục ghi chú kết hôn theo quy định pháp luật mới nhất?

02/08/2018


THỦ TỤC GHI CHÚ LY HÔN

THỦ TỤC GHI CHÚ LY HÔN

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về thủ tục ghi chú ly hôn theo pháp luật hiện hành.

02/08/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC GHI CHÚ VIỆC NUÔI CON NUÔI

TƯ VẤN THỦ TỤC GHI CHÚ VIỆC NUÔI CON NUÔI

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi?

11/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

TƯ VẤN THỦ TỤC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

Trên thực tế có rất nhiều trường hợp các bên là cha mẹ nuôi, con nuôi của nhau nhưng không làm giấy tờ, vì vậy đã có rất nhiều tranh chấp phát sinh từ việc này. Do đó, sau đây là hướng dẫn về thủ tục nuôi con nuôi thực tế.

11/06/2018


bttop