KIẾN THỨC HÔN NHÂN

Hiểu biết pháp luật Hôn nhân và Gia đình là rất cần thiết trong đời sống của mỗi gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hôn nhân và Gia đình để Quý Khách hàng tham khảo.

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

1. Điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con - Việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha, mẹ, con.

05/01/2018


Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

1. Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt việc giám hộ.

05/01/2018


Thủ tục Đăng ký việc giám hộ

Thủ tục Đăng ký việc giám hộ

1. Thẩm quyền đăng ký việc giám hộ Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ thực hiện đăng ký việc giám hộ.

05/01/2018


Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.

05/01/2018


Luật phòng, chống bạo lực gia đình

 Luật phòng, chống bạo lực gia đình

1. Luật này quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 2. Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng...

05/01/2018


Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10

Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Để đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội,...

05/01/2018


Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

05/01/2018


Từ chối đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Từ chối đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2000 thì mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn. Như vậy, nếu không đủ các điều kiện kết hôn theo quy...

05/01/2018


Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn

05/01/2018


Trình tự giải quyết đăng ký kết hôn có yêu tố nước ngoài

Trình tự giải quyết đăng ký kết hôn có yêu tố nước ngoài

Sau khi hai bên nam, nữ nộp đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí thì theo một thời hạn và trình tự thủ tục nhất định, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

05/01/2018


Những điểm mới Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Những điểm mới Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt... Việc thay đổi luật đã là một điều tất...

05/01/2018


Đăng ký nhận nuôi con nuôi

Đăng ký nhận nuôi con nuôi

Để đảm bảo quyền lợi của người nhận nuôi cũng như người được nuôi dưỡng thì việc nhận nuôi con nuôi phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi cũng cần theo trình tự quy định.

05/01/2018


Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi

Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi

Việc nhận và nuôi con nuôi là quyền của tất cả người có đủ điều kiện được phép nhận nuôi con nuôi. Tuy nhiên, việc nhận nuôi con nuôi phải đăng ký thông qua cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

05/01/2018


Ly hôn theo yêu cầu một bên

Ly hôn theo yêu cầu một bên

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình hạnh phúc là mong muốn của tất cả mọi người. Tuy nhiên, khi xét thấy tình trạng hôn nhân trầm trọng, đời sống chung không thể...

05/01/2018


Đăng ký kết hôn

Đăng ký kết hôn

Kết hôn là vấn đề mà hầu như ai cũng phải trải qua. Vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề đăng ký kết hôn?. Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định:

05/01/2018


Người nhận con nuôi

Người nhận con nuôi

Hiện nay, nhu cầu xin con nuôi của những cặp vợ chồng hiếm muộn hay những phụ nữ độc thân ngày một tăng lên cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng được nhận nuôi con nuôi mà phải phù hợp với quy định của pháp luật. Nhu cầu nhận con nuôi tăng cao nhưng lại thiếu nơi tư vấn, hướng dẫn pháp luật phù hợp nên dẫn đến...

05/01/2018


Chăm sóc, nuôi dưỡng con sau ly hôn

Chăm sóc, nuôi dưỡng con sau ly hôn

Trong các vụ việc ly hôn, ngoài việc yêu cầu Tòa án cho ly hôn, yêu cầu chia tài sản… thì tranh chấp về vấn đề nuôi dưỡng, cấp dưỡng cho con cái sau khi ly hôn cũng chiếm số lượng lớn. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

05/01/2018


Hủy kết hôn trái pháp luật

Hủy kết hôn trái pháp luật

Theo điểm 3 Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2000: “Kết hôn trái pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định”.

05/01/2018


Quyền thừa kế giữa vợ chồng

Quyền thừa kế giữa vợ chồng

Do đặc thù quan hệ vợ chồng là chung sống cùng nhau, cùng tạo lập khối tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; nếu vợ hoặc chồng muốn coi một tài sản nào đó là tài sản riêng thì phải chứng minh, nếu không chứng minh được thì đó tài sản chung. Do vậy, khi vợ hoặc chồng chết mà không để lại di chúc thì người còn lại có quyền cùng...

05/01/2018


Chia tài sản chung khi ly hôn

Chia tài sản chung khi ly hôn

Khi mà cuộc sống ngày càng văn minh, thì vấn đề ly hôn ngày càng trở nên phổ biến. Căn cứ để ly hôn là khi mâu thẫu vợ chồng đã đến mức trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được và cuộc sống hôn nhân không thể kéo dài thì việc ly hôn là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Tất nhiên, nếu chỉ giải quyết ly hôn thì...

05/01/2018


bttop