KIẾN THỨC HÔN NHÂN

Hiểu biết pháp luật Hôn nhân và Gia đình là rất cần thiết trong đời sống của mỗi gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Hôn nhân và Gia đình để Quý Khách hàng tham khảo.

MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

Khi nhận nuôi con nuôi, người nhận nuôi con phải nộp một khoản lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Vậy mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

24/09/2018


CƠ QUAN THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

CƠ QUAN THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

Người nhận con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Vậy cơ quan thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi là cơ quan nào?

24/09/2018


TRƯỜNG HỢP MIỄN, GIẢM LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

TRƯỜNG HỢP MIỄN, GIẢM LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

Người nhận nuôi con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Tuy nhiên trong một số trường hợp, người nhận nuôi con nuôi sẽ được miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Vậy các trường hợp miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

24/09/2018


LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI DO AI NỘP?

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI DO AI NỘP?

Người nhận con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Vậy người nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi được quy định cụ thể như thế nào?

24/09/2018


LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

 LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

Người nhận con nuôi phải nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi.. Vậy lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài được quy định như thế nào?

24/09/2018


GIA ĐÌNH THAY THẾ NUÔI CON NUÔI ĐƯỢC ƯU TIÊN LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO?

GIA ĐÌNH THAY THẾ NUÔI CON NUÔI ĐƯỢC ƯU TIÊN LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO?

Một trong những vấn đề cần quan tâm khi thực hiện nhận nuôi con nuôi đó chính là thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế. Vậy thứ tự ưu tiên đó được quy định như thế nào?

24/09/2018


CHĂM SÓC TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

CHĂM SÓC TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhân đạo cho việc nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc  trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Việc hỗ trợ nhân đạo không được ảnh hưởng đến việc cho nhận con nuôi.

24/09/2018


THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài  là những cơ quan có thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi.

24/09/2018


THỦ TỤC GHI CHÚ KẾT HÔN

THỦ TỤC GHI CHÚ KẾT HÔN

Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục ghi chú kết hôn theo quy định pháp luật mới nhất?

02/08/2018


THỦ TỤC GHI CHÚ LY HÔN

THỦ TỤC GHI CHÚ LY HÔN

Dưới đây là hướng dẫn của Luật Huy Thành về thủ tục ghi chú ly hôn theo pháp luật hiện hành.

02/08/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC GHI CHÚ VIỆC NUÔI CON NUÔI

TƯ VẤN THỦ TỤC GHI CHÚ VIỆC NUÔI CON NUÔI

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi?

11/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

TƯ VẤN THỦ TỤC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

Trên thực tế có rất nhiều trường hợp các bên là cha mẹ nuôi, con nuôi của nhau nhưng không làm giấy tờ, vì vậy đã có rất nhiều tranh chấp phát sinh từ việc này. Do đó, sau đây là hướng dẫn về thủ tục nuôi con nuôi thực tế.

11/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước?

11/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

TƯ VẤN THỦ TỤC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi, đảm bảo cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội. Vậy thủ tục nuôi con nuôi trong nước được quy định như nào?

11/06/2018


THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN MỚI NHẤT

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN MỚI NHẤT

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được thực hiện như thế nào?

08/06/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI BIÊN GIỚI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI BIÊN GIỚI

Quy định của pháp luật hiên về việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại biên giới?

08/06/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ LƯU ĐỘNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ LƯU ĐỘNG

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật?

08/06/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN LƯU ĐỘNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN LƯU ĐỘNG

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động theo quy định của pháp luật hiện hành được thực hiện như thế nào?

08/06/2018


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH LƯU ĐỘNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH LƯU ĐỘNG

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động cần thông báo cho người dân biết trước. Về thủ tục này đã được pháp luật quy định khá cụ thể và rõ ràng.

08/06/2018


TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT HỢP NHẬN CHA, MẸ CON

TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT HỢP NHẬN CHA, MẸ CON

Quy định của pháp luật hiện về thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con.

08/06/2018


bttop