LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM

Dịch vụ pháp lý về tư vấn Lao động và Bảo hiểm là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mọi vấn đề vướng mắc liên quan của Quý Khách hàng sẽ được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động Cả người sử dụng lao động lẫn người lao động đều phải có nghĩa bảo đảm công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động.

05/01/2018


Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thoả đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật...

05/01/2018


Người lao động bồi thường thiệt hại

Người lao động bồi thường thiệt hại

Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Tạm đình chỉ công việc người lao động

Tạm đình chỉ công việc người lao động

Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh...

05/01/2018


Trình tự xử lý kỷ luật lao động

Trình tự xử lý kỷ luật lao động

Trình tự xử lý kỷ luật lao động Việc xử lý kỷ luật người lao động phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục Luật lao động quy định.

05/01/2018


Đăng ký nội quy lao động

Đăng ký nội quy lao động

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh…

05/01/2018


Nội quy lao động

Nội quy lao động

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc...

05/01/2018


Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Người lao động có thể làm thêm giờ hoặc làm việc vào ban đêm theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. Khi đó, người sử dụng lao động phải trả tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm ít nhất bằng với tiền lương theo quy định pháp luật.

05/01/2018


Hình thức trả lương cho người lao động

Hình thức trả lương cho người lao động

Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định...

05/01/2018


Nghĩa vụ của người sử dụng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

Điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động quy định: “1. Thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động gồm các trường hợp sau đây: a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; b) Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm; c) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người...

05/01/2018


Chuyển người lao động làm công việc khác

Chuyển người lao động làm công việc khác

Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

05/01/2018


Nội dung hợp đồng lao động

Nội dung hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải có các nội dung chủ yếu như: tên và địa chỉ người sử dụng lao động, thông tin cá nhân người lao động, công việc, tiền lương, thời giờ làm việc, đào tạo trình độ…để đảm bảo quyền lợi cho các bên trong hợp đồng lao động.

05/01/2018


Thử việc

Thử việc

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Hai bên có thể giao kết hợp đồng thử việc để thỏa thuận về việc làm thử.

05/01/2018


Người giao kết hợp đồng lao động

Người giao kết hợp đồng lao động

Khi giao kết hợp đồng lao động, cả người sử dụng lao động lẫn người lao động động cần phải xác định rõ ai được quyền giao kết hợp đồng lao động; tránh việc giao kết hợp đồng không đúng thẩm quyền làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên.

05/01/2018


Trách nhiệm của chủ tàu đối với thuyền viên bị tai nạn lao động hàng hải, bệnh nghề nghiệp

Trách nhiệm của chủ tàu đối với thuyền viên bị tai nạn lao động  hàng hải, bệnh nghề nghiệp

Khi có thuyền viên bị tai nạn lao động hàng hải, bệnh nghề nghiệp thì chủ tàu phải có thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí khác như điều trị y tế, phẫu thuật, nằm việc, chi phí ăn ở từ khi sơ cứu đến khi bình phục…

05/01/2018


Chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên trên tàu và trên bờ

Chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên trên tàu và trên bờ

Thuyền viên được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, kịp thời và miễn phí trong thời gian làm việc trên tàu biển và tại cảng nước ngoài khi tàu ghé vào. Điều 10 Nghị định 121/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển quy định:

05/01/2018


Thuyền viên hồi hương

Thuyền viên hồi hương

Khi hợp đồng lao động thuyền viên hết hạn hoặc thuyền viên bị ốm đau, tai nạn lao động hàng hải hoặc tàu bị chìm…thì chủ tàu có trách nhiệm bố trí cho thuyền viên hồi hương và thanh toán các khoản chi phí. Nếu khi hồi hương trong trường hợp thuyền viên bị xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc thuyền viên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái...

05/01/2018


Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên

Thuyền viên làm việc trên tàu được bố trí thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi phù hợp với quy định của pháp luật lao động và đặc thù công việc.

05/01/2018


Hợp đồng lao động của thuyền viên

Hợp đồng lao động của thuyền viên

Trước khi làm việc trên tàu biển, chủ tàu và thuyển viên phải ký kết hợp đồng lao động thuyền viên.

05/01/2018


Mức hưởng bảo hiểm y tế

Mức hưởng bảo hiểm y tế

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo các trường hợp quy định thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

05/01/2018


bttop