LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM

Dịch vụ pháp lý về tư vấn Lao động và Bảo hiểm là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mọi vấn đề vướng mắc liên quan của Quý Khách hàng sẽ được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.

Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng

Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân được hưởng theo quy định.  

05/01/2018


Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Những người lao động thuộc đối tượng quy định khi chết thì thân nhân sẽ được hưởng tiền tuất hằng tháng.

05/01/2018


Chế độ đối với người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư

Chế độ đối với người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

05/01/2018


Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp luật định.

05/01/2018


Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí

05/01/2018


Chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ

Chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ

Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học tại các trường đó.

05/01/2018


Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ

Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thì từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi, hàng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

05/01/2018


Chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Thân nhân hạ sỹ quan, binh sỹ tại ngũ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

05/01/2018


Mức hưởng lương hưu hằng tháng

Mức hưởng lương hưu hằng tháng

Người lao động hưởng mức lương hưu hằng tháng theo quy định.

05/01/2018


Chế độ nghỉ phép đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ

Chế độ nghỉ phép đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi thì được nghỉ phép hàng năm

05/01/2018


Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động được hưởng lương hưu nếu đáp ứng điều kiện luật định.

05/01/2018


Điều kiện hưởng lương hưu

Điều kiện hưởng lương hưu

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp luật định.

05/01/2018


Mức trợ cấp hàng tháng đối với tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Mức trợ cấp hàng tháng đối với tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

05/01/2018


Trợ cấp một lần đối với tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Trợ cấp một lần đối với tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

05/01/2018


Giám định mức suy giảm khả năng lao động

Giám định mức suy giảm khả năng lao động

Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp luật định

05/01/2018


Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động hoặc chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định.

05/01/2018


Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày

05/01/2018


Mức hưởng chế độ thai sản

Mức hưởng chế độ thai sản

Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/01/2018


Chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ

Chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ

Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

05/01/2018


bttop