Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

04/08/2022

Thưa Luật sư, tôi đang làm thủ tục để chuyển từ đất trồng lúa sang loại đất trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản nhưng tôi chưa có mẫu bản đăng ký chuyển đổi. Nhờ Luật sư cung cấp mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để tôi tham khảo. 

Chào bạn về vấn đề Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được quy định tại Phụ lục I, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 62/2019/NĐ-CP như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

........, ngày.... tháng.... năm.......

BẢN ĐĂNG KÝ

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn):.................

1. Tên tổ chức hoặc người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:............................

2. Chức vụ người đại diện tổ chức:................................................................................

3. Số CMND/Thẻ căn cước:......... Ngày cấp:.............. Nơi cấp.......................................

Hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (tổ chức)....... Ngày cấp:...... Nơi cấp...............................

4. Địa chỉ:.............................................. Số điện thoại:..................................................

5. Diện tích chuyển đổi... (m2, ha), thuộc thửa đất số......, tờ bản đồ số...........................


(Ảnh minh họa: Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa)

khu vực, cánh đồng......................................................................................................

6. Mục đích

a) Trồng cây hàng năm:

- Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Tên cây trồng................., vụ.......................................

- Chuyển đổi từ đất 2 - 3 vụ lúa/năm: Tên cây trồng............, vụ.......................................

- Chuyển đổi từ đất lúa nương: Tên cây trồng.................................................................

b) Trồng cây lâu năm:

- Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Tên cây trồng........., năm............................................

- Chuyển đổi từ đất 2 - 3 vụ lúa/năm: Tên cây trồng......, năm..........................................

- Chuyển đổi từ đất lúa nương: Tên cây trồng............., năm............................................

c) Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:

- Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Loại thủy sản..............., năm.......................................

- Chuyển đổi từ đất 2 - 3 vụ lúa/năm: Loại thủy sản........., năm........................................

7. Cam kết thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi của địa phương và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.

 

UBND CẤP XÃ TIẾP NHẬN
(Ký, họ tên và đóng dấu)                                                                                                                            NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/

                                                                                                                                                                         HỘ GIA ĐÌNH/CÁ NHÂN
                                                                                                                                                                    (Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Mẫu đơn xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179  hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop