MẪU ĐƠN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN MỚI NHẤT

17/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------- *** --------

                                                                      ................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN
(dùng cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài)
---------------

 Kính gửi:................nước CHXHCN Việt Nam tại................... 
Tôi là (viết chữ in): .........................Nam  hay nữ .............


Ngày sinh: ...............................................................


Nơi sinh: ....................................................................................


Dân tộc..................................................Quốc tịch Việt nam ........


Nghề nghiệp:................................................................................


Địa chỉ hiện nay: .......................................................................


Hộ chiếu số:.......................; ngày cấp...............; ngày hết hạn. ...........


nơi cấp hộ chiếu.................... cơ quan cấp hộ chiếu:......................


Cơ quan cử đi nước ngòai: ...........................

 

Tình trạng hôn nhân hiện tại: (chưa kết hôn, đã ly hôn, vợ (chồng) chết)
 

Tình trạng sức khỏe.............................................................................

 

Sau khi nghiên cứu pháp luật về hôn nhân và gia đình, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện để kết hôn với  .............................sinh ngày ............/............../..............tại...........................

 

Quốc tịch...............................

 

Số hộ chiếu...............................Nơi thường trú:

 

 Vậy, đề  nghị .................nước CHXHCN Việt Nam tại ..................cấp

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn cho tôi.

 

 Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều khai trên./.

 

Làm tại..........ngày......tháng ...năm

 Người khai


                          (ký và ghi rõ họ tên)  

 
 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop