MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE MỚI NHẤT

21/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe mới do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                                      ................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải......)

Tôi là:...................................................... Quốc tịch: .........................................................

Sinh ngày: ………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Nơi cư trú: ............................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu):.................................... cấp ngày........tháng........năm...............

Nơi cấp:...................................................... Đã học lái xe tại:............................................ năm............

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng........................... số.................................... do...................................

cấp ngày.......tháng........năm........

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:..........................................

Lý do: ...................................................................................................................

Mục đích: .........................................................................................................................

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm .

 
.............., ngày....... tháng....... năm 20....
 
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe mới theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop