MẪU ĐƠN LY HÔN MỚI NHẤT

16/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn ly hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hôn nhân và Gia đình Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến Tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------- *** --------

                                                                      ................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

 ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN ..................................................................................


Tôi tên : ................................... năm sinh :..................................................................


CMND (Hộ chiếu) số:....................ngày và nơi cấp :...................................................


Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) .............................................................................


Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :.....................năm sinh :......................................


CMND (Hộ chiếu) số: ..................:ngày và nơi cấp:.....................................................


Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)..........................................................................................

 

* Nội dung Đơn xin ly hôn: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................


Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể.


* Về con chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết) 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


* Về tài sản chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


* Về nợ chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người Làm Đơn

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn ly hôn để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop