MẪU ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN MỚI NHẤT

16/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn thuận tình ly hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------- *** --------

                                                                      ................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…......................- TP ......................

Họ và tên chồng:..............................................................Sinh ngày:...............................

CMND số:................................................. Do công an.................. Cấp ngày:..................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:................................................................................................................

Họ và tên vợ: ................................................................Sinh ngày:..................................

CMND số: do công an cấp ngày:.......................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................................

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm............................. có đăng ký kết hôn tại UBND phường..........................

.....................................................................................................................................

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ..............................................công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

.....................................................................................................................................

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1. Về con chung có (chưa có):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3. Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

Kính đề nghị Quý Toà xem xét.

            Họ và tên chồng                                                                                                                                               Họ và tên vợ

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn thuận tình ly hôn để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop