MẪU ĐƠN XIN TẠM TRÚ MỚI NHẤT

18/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn xin tạm trú do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

                                                                      ................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

 

ĐƠN XIN TẠM TRÚ

 

Kính gửi: Công an Phường (xã):……………………………………………………..     

 

Tên tôi là:……………………………………………………………………………..

 

Sinh ngày: .......................................................................................................................

 

Quê quán: .......................................................................................................................

 

Nay tôi làm đơn này xin các cấp cho tôi được tạm trú tại:..............................................

.........................................................................................................................................

 

Khối phố: .......................................Phường (xã): ...........................................................

 

Quận (huyện): ................................................... thành phố (tỉnh):……………….............

 

Từ ngày ....... tháng ....... năm..........đến ngày ........tháng ........năm ..............................

 

Lý do: ……………………………………………………………………………..........

 

Trong thời gian ở địa phương, tôi xin hứa thực hiện tốt nội quy, quy định về an ninh trật tự do chính quyền địa phương quy định. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

Xác nhận của Cơ quan Công an                                                                                                                            Người làm đơn

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn xin tạm trú để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn T ành  - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop