MẪU ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN MỚI NHẤT

18/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn yêu cầu thi hành án do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hành chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

                                                                   

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

(Đối với Bản án số …………………. ngày ………………. của Toà án nhân dân ……………………………)

Kính gửi:  THI HÀNH ÁN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi tên là: ………………………………… Sinh năm: ………………………………

Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này yêu cầu Thi hành án ………………….. thi hành Bản án số: …………ngày…………………của Toà án Nhân dân ……………………..……………..……….

Nội dung yêu cầu: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….……………

Tôi kính mong Thi hành án ……………….. yêu cầu: (người phải thi hành án) …………………..  thực hiện các yêu cầu trên theo bản án đã tuyên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Đính kèm: (bản sao)

–  Bản án số …

– CMND, Hộ khẩu… , ngày … tháng … năm ….

Người yêu cầu

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn yêu cầu thi hành án để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop