MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN MỚI NHẤT

17/05/2018

Dưới đây là mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------- *** --------

                                                                      ................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN   

      

Kính gửi :………………………………

            

Chúng tôi là:


Họ và tên chồng:........................................             Họ và tên vợ:……….............


Ngày, tháng, năm sinh:………………..                      Ngày, tháng, năm sinh:……..


Dân tộc:……………………………….                         Dân tộc:………………………


Quốc tịch:…………………………………                    Quốc tịch:……………………


Nơi thường trú/tạm trú……………………                  Nơi thường trú/tạm trú:………

……………………………………………                      …………………....…………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:……………….                   Số Giấy CMND/Hộ chiếu:………

 

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn tại:.......................................Ngày…tháng…..năm……


Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị ......................... ………………đăng ký.


Làm tại………………………..ngày……..tháng…….năm……... .

                                                                                                        

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã                          Chồng                           vợ

nơi đă đăng ký kết hôn trước đây (1)                                                   

…………………………………..

…………………………………..

………………………………….                                         ………….                    …………

     Ngày… Tháng… năm……

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

  ……………………..

 
 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop