Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y tế

27/10/2020

Luật sư cho tôi hỏi, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để được đóng bảo hiểm y tế được quy định như thế nào? Mong Luật sư giải đáp.

Chào bạn, về vấn đề mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y tế được quy định như thế nào mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 8 Nghị định 146/ 2018 NĐ -CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế có quy định về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước như sau:

“1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;

(ảnh minh họa: mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để được đóng bảo hiểm y tế)

b) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;

c) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng quy định tại khoản 1 Điều này thì được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, kể cả 20% số kinh phí quy định tại điểm a khoản 3 Điều 35 của Luật bảo hiểm y tế (nếu có) xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, hạn mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước giúp đóng bảo hiểm y tế được quy định rất cụ thể và có từng mức khác nhau cho từng đối tượng tương ứng tại nghị định 146/2018/NĐ – CP nêu trên.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y tế là bao nhiêu để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop