Mức thù lao và hoa hồng môi giới bất động sản

23/03/2020

Tôi muốn kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Tôi có một số vấn đề băn khoăn cần Luật sư tư vấn giúp: Trường hợp kết quả giao dịch giữa khách hàng với người thứ ba không thành công thì bên môi giới bất động sản có được hưởng tiền thù lao môi giới không? Mức thù lao và hoa hồng môi giới bất động sản được quy định như thế nào?

Chào bạn về vấn đề thù lao và hoa hồng môi giới bất động sản là bao nhiêu mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về thù lao môi giới bất động sản:

“1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.

(ảnh minh họa: Mức thù lao và hoa hồng môi giới bất động sản)

2. Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới”.

Đồng thời, Điều 65 quy định về hoa hồng môi giới bất động sản:

“1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

2. Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng”.

Như vậy, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.

Mức thù lao và hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề thù lao môi giới bất động sản và hoa hồng môi giới bất động sản để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop