Người đã mất để lại nhiều di chúc giải quyết thế nào?

24/05/2022

Bố tôi trước khi mất có để lại 02 bản di chúc. Vậy tôi muốn hỏi trường hợp người đã mất để lại nhiều di chúc giải quyết như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề người đã mất để lại nhiều di chúc giải quyết thế nào? Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Điều 640, Bộ luật dân sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 có quy định về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc, cụ thể:

"1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.

Tiếp theo, Điều 643 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định về hiệu lực của di chúc, cụ thể:

1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

(Ảnh minh họa: Người đã mất để lại nhiều di chúc giải quyết thế nào?)

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực."

Như vậy, theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, một người vẫn có thể để lại nhiều di chúc cho nhiều phần tài sản khác nhau. Trường hợp một tài sản nhưng có nhiều bản di chúc thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Trên đây là các nội dung tư vấn về vấn đề giải quyết trường hợp có nhiều di chúc để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 1900 6179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop