Người dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

04/07/2024

Luật sư cho tôi hỏi, đối với người dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Xin cảm ơn Luật sư.

Chào bạn, về vấn đề người dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự khi nào? mà bạn đang thắc mắc. Tổng đài tư vấn miễn phí Luật Huy Thành xin được tư vấn cho bạn như sau:

Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cụ thể:

“1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”

Điều 14 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về chuẩn bị phạm tội như sau:

“1. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này.

2. Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123, Điều 168 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Như vậy, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi mà chuẩn bị phạm tội thì sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự nếu tội đó là Tội giết người quy định tại Điều 123 và Tội cướp tài sản quy định tại Điều 168 của Bộ luật Hình sự.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề Trường hợp người dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự để Quý Khách hàng tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop